Thị trường

Cảnh màn trời chiếu đất của người Việt xếp hàng mua iPhone
Bên trong Apple Store, một tấm vải đen bí ẩn được treo lên. Phía ngoài, người Việt xếp hàng mua iPhone ngả lưng bất cứ nơi nào có thể vì quá mệt mỏi sau ngày dài chờ đợi iPhone.
lên đầu trang