Kinh doanh

Cái gì đã giết chết Vertu?
Nếu iPhone không bao giờ xuất hiện, bản chất của thị trường di động đã không bao giờ thay đổi, Vertu (và Nokia) giờ này vẫn đang sống tốt.
lên đầu trang