• Chia sẻ bài viết Năm 2019, Sở Xây dựng Phú Yên khuyến khích người dân, DN sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Năm 2019, Sở Xây dựng Phú Yên khuyến khích người dân, DN sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng

ictnews
Năm 2019, Sở Xây dựng Phú Yên tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng điện tử (mức độ 3, mức độ 4), thủ tục hành chính công, dịch vụ bưu điện công ích.

 

Sở Xây dựng Phú Yên vừa có Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Năm 2019, Sở Xây dựng phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu: “Người dân không bị công chức viên chức Sở Xây dựng nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc phải chi thêm tiền ngoài quy định để nhận được kết quả giải quyết các thủ tục hành chính”.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai việc rà soát, hệ thống hóa toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện tại Sở, xây dựng bảng hướng dẫn thực hiện thủ tục để phát cho người dân khi đến liên hệ. Công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí thực hiện TTHC.

Mỗi quý một lần, thực hiện nghiêm việc kiểm soát TTHC, định kỳ kiểm tra việc thực hiện thủ tục tại bộ phận tiếp nhận một cửa và tại các phòng chuyên môn có thực hiện thủ tục, tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khi thực hiện TTHC.

Giải quyết TTHC đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, đúng thời gian quy định; nếu giải quyết sai hoặc trễ hạn phải thực hiện nghiêm việc gửi thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân.

Các phòng chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ phải rà soát trình tự thủ tục, đề xuất, kiến nghị bỏ, giảm, gộp các thủ tục, thành phần thủ tục không cần thiết. Phấn đấu rút ngắn từ 35% - 50% thời gian thực hiện TTHC so với thời gian quy định của Trung ương. Riêng các thủ tục liên quan đến công tác cấp phép quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng, thấm định thiết kế dự án, kiếm tra hồ sơ nghiệm thu công trình rút ngắn thời gian các thủ tục liên quan tối đa không quá 63 ngày.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng điện tử (mức độ 3, mức độ 4), thủ tục hành chính công, dịch vụ bưu điện công ích. Tiếp tục triển khai có hiệu quả quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên; rà soát, đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch xây dựng của tỉnh. Công bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử Sở các đồ án quy hoạch do Sở Xây dựng làm chủ dự án.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán theo phân cấp kịp thời, đúng quy định; công bố kịp thời, công khai thông tin năng lực các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trong địa bàn tỉnh lên Trang thông tin điện tử Sở, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận tìm hiểu.

Hàng năm xây dựng Kế hoạch cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; kiện toàn đội ngũ công chức viên chức phù hợp vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình cải cách nền hành chính.

Tiếp tục rà soát, duy trì cung cấp các dịch vụ hành chính công mức độ 3 và mức độ 4 theo lộ trình của tỉnh để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Triển khai mạnh mẽ việc xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử tại cơ quan Sở; ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian và tạo sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm. Qua đó, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức cơ quan về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đi vào nề nếp.

Hải Lam

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Năm 2019, Sở Xây dựng Phú Yên khuyến khích người dân, DN sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang