Mới nhất:

Sự nghiệp công lập

Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn thông tin
ICTnews - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin vừa được Bộ TT&TT ra quyết định thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin.
lên đầu trang