• Chia sẻ bài viết Đánh giá nhiệm vụ khoa học không dùng ngân sách về võng mạc trẻ sinh non lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Đánh giá nhiệm vụ khoa học không dùng ngân sách về võng mạc trẻ sinh non

ictnews
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước về "Đặc điểm mắc bệnh võng mạc sanh non điều trị bằng tiêm nội nhãn chất ức chế tế bào nội mạch tại bệnh viện Nhi Đồng 1" giúp cải thiện đáng kể về tiên lượng thị lực của các trẻ sinh non hoặc cực non có bệnh lý ROP nặng.

Mới đây Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM đã đăng tải thông tin về nhiệm vụ nghiên cứu "Đặc điểm mắc bệnh võng mạc sanh non điều trị bằng tiêm nội nhãn chất ức chế tế bào nội mạch tại bệnh viện Nhi Đồng 1", một nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, để tổ chức đánh giá báo cáo.

Sản phẩm chính của nhiệm vụ này gồm Bảng số liệu và phân tích về các đặc diểm dịch tễ học và lâm sàng của trẻ ROP được chỉ định điều trị bằng tiêm nội nhãn anti VEGF; Bảng số liệu và phân tích về các đặc điểm tổn thương tại mắt của trẻ ROP được chỉ định điều trị bằng tiêm nội nhãn Anti VEGF; và Bảng số liệu và phân tích về các sang thương tại mắc của trẻ ROP sau khi điều trị bằng tiêm nội nhãn Anti VEGF.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 là đơn vị đề nghị cho nhiệm vụ nghiên cứu "Đặc điểm mắc bệnh võng mạc sanh non điều trị bằng tiêm nội nhãn chất ức chế tế bào nội mạch tại bệnh viện Nhi Đồng 1", với ThS.BS. Đào Trung Hiếu là cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2019, đây là nhiệm vụ đầu tiên thực hiện điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non bằng phương pháp tiêm nội nhãn Avastin tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Phương pháp này giúp cải thiện đáng kể về tiên lượng thị lực của các trẻ sinh non hoặc cực non có bệnh lý ROP nặng.

Phương pháp tiêm nội nhãn đã được Sở Y tế TP.HCM phê duyệt cho thực hiện ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 theo quyết định số 162/QĐ-SYT ngày 28/1/2019.

e1-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-khong-dung-ngan-sach-vong-mac-tre-sinh-non.jpg

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước về "Đặc điểm mắc bệnh võng mạc sanh non điều trị bằng tiêm nội nhãn chất ức chế tế bào nội mạch tại bệnh viện Nhi Đồng 1" giúp cải thiện đáng kể về tiên lượng thị lực của các trẻ sinh non hoặc cực non có bệnh lý ROP nặng.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước là phù hợp với chủ trương hiện nay. Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, chỉ tiêu phấn đấu là giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; đến năm 2025 tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

H.A.H

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

VNCERT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin
ICTnews - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ TT&TT được tổ chức lại...
Nghiên cứu chế tạo graphene làm phụ gia cho dầu nhờn không dùng ngân sách
ICTnews - Việc ứng dụng graphene vào phụ gia dầu nhờn, một nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, nếu thành công sẽ...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Đánh giá nhiệm vụ khoa học không dùng ngân sách về võng mạc trẻ sinh non lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang