Mới nhất:

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

  • Trung tâm lưu trữ dữ liệu hiện đại nhất VN
    ICTnews - Ngày 23/1/2008, Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Công ty TNHH DOT VN đã ký kết hợp đồng xây dựng Trung tâm lưu trữ dữ liệu Internet (IDC) có tổng vốn đầu tư tối đa khoảng 65 triệu USD.
lên đầu trang