Blockchain

PayPal: Facebook cần cẩn trọng hơn với tương lai của Libra
ICTnews - PayPal cho rằng thách thức lớn nhất của Facebook với Libra, bên cạnh vấn đề pháp lý là phải có được sự tin tưởng của người dùng.
lên đầu trang