Mới nhất:

Internet

Đã có công nghệ nhận diện chính xác bạn đang vui hay buồn
Fujitsu cho biết họ đã đưa ra một công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi những thay đổi trong biểu hiện của người dùng như hồi hộp hoặc bối rối.
lên đầu trang