Mới nhất:

Internet

Ca sĩ VN và nhiều người dùng mắc lừa 'điều lệ mới của Facebook'
Ngày 21/8, cộng đồng mạng rộ lên một bản “huyết thư” gửi cho Facebook nhằm ngăn mạng xã hội này vi phạm quyền riêng tư. Nhiều người nổi tiếng cũng chia sẻ thông tin này.
lên đầu trang