Internet

Tương lai của mua sắm toàn cầu đang diễn ra tại Trung Quốc
ICTnews - Bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử (TMĐT) không còn nhiều sức hút đối với những khách hàng gắn bó với smartphone và làm theo KOL (nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội).
lên đầu trang