Mới nhất:

Nước mạnh về ICT

VNPT sẽ “may đo” giải pháp cho từng doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số
ICTnews - Phần lớn các doanh nghiệp thấu hiểu vai trò của chuyển đổi số, nhưng đa số không đủ nguồn nhân lực, tài nguyên và kinh nghiệm để tự triển khai. VNPT đã sớm xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong công cuộc chuyển đổi số.
lên đầu trang