Phí thẩm định nội dung, kịch bản game online là 5 triệu đồng/hồ sơ
ICTnews - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng (game online). Theo đó, mức thu phí thẩm định nội dung, kịch bản game online là 5 triệu đồng/hồ sơ.
lên đầu trang