Xuất hiện dịch vụ độ vỏ màu đỏ cho iPhone 7 ở Việt Nam
Giá thay vỏ màu đỏ cho iPhone 7 là 1,2 triệu đồng, bản Plus đắt hơn khoảng 300.000-400.000 đồng.
lên đầu trang