Bluetooth 5 đã sẵn sàng nhưng mới có vài phụ kiện hỗ trợ nó
Bluetooth 5 đã sẵn sàng nhưng phải chờ sau năm 2018 nó mới có thể phổ biến.
lên đầu trang