Thị trường

Bắt buộc doanh nghiệp đa cấp phải có website, hệ thống liên lạc để giải quyết khiếu nại
ICTnews - Theo quy định mới của Chính phủ, doanh nghiệp đa cấp phải có hệ thống CNTT quản lý mạng lưới người tham gia, xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về doanh nghiệp, có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại.
lên đầu trang