Kinh doanh

Go-Viet tung dịch vụ giao đồ ăn, công bố Sơn Tùng MTP làm đại sứ thương hiệu
ICTnews - Dịch vụ giao đồ ăn Go-Food sẽ được triển khai thử nghiệm đầu tiên tại TP.HCM, sau đó triển khai toàn quốc. Go-Viet cũng tuyên bố Sơn Tùng MTP là đại sứ thương hiệu của công ty.
lên đầu trang