Số hóa truyền hình

Samsung vẫn chờ hướng dẫn, chưa gỡ Netflix khỏi kho ứng dụng Smart TV
ICTnews - Liên quan đến việc có gỡ bỏ Netflix khỏi kho ứng dụng Smart TV hay không, đại diện Samsung Vina cho biết, Samsung sẽ đợi phía đơn vị hữu quan của nhà nước làm việc với Netflix để có kết luận cụ thể. Từ đó Samsung Vina sẽ tiến hành các bước phù hợp để đảm bảo việc tuân thủ luật pháp của nhà nước.
lên đầu trang