Sự nghiệp công lập

Đề xuất tạm ngừng cấp phép mới trang thông tin điện tử tổng hợp để giải quyết vướng mắc
ICTnews - Theo Cục PTTH&TĐT, để chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp và nhằm đưa ra các chính sách quản lý phù hợp, sắp tới Cục sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền áp dụng giải pháp về người chịu trách nhiệm quản lý nội dung và tạm ngừng cấp phép mới.
lên đầu trang