Mới nhất:

Máy tính

'Mổ bụng' MacBook Pro mới cho ta thấy những thay đổi bên trong sẽ khiến người dùng không thể sửa
Có những thay đổi mang tính tích cực, nhưng có một vài cái lại có thể coi là 'cải lùi', nhất là với ai muốn tự sửa máy!
lên đầu trang