Hồ sơ

3 câu chuyện muốn "đem chôn" của Google Maps: đã hơn 1 lần dẫn người dùng về nơi xa lắm
Bạn có biết: với những nơi hơi xa vắng hoặc có "địa lí" hơi lòng vòng một chút thì người ta vẫn nói với nhau rằng "Em ơi đừng tin Google Maps, nó lừa đấy". 3 sự cố hy hữu sau đây sẽ minh chứng cho câu nói đó!
lên đầu trang