Doanh nghiệp

Mức phạt 5 tỷ USD như một trò đùa đối với Facebook
Số tiền phạt mà FTC dự định đưa ra đối với Facebook có lẽ không đủ để thay đổi hành vi của công ty này.
lên đầu trang