Xã hội @

ĐH Tây Nguyên chế tạo máy chống gian lận thi cử
Cán bộ ĐH Tây Nguyên chế tạo máy chống gian lận thi cử, có thể phát hiện tín hiệu âm thanh từ thiết bị công nghệ cao.
lên đầu trang