Mới nhất:

Nước mạnh về ICT

Vì sao lợi nhuận của Viettel tăng mạnh dù thị trường viễn thông truyền thống bão hòa?
ICTnews - Viettel cho biết, 6 tháng đầu năm 2019 cho dù dịch vụ viễn thông truyền thống bị bão hòa, nhưng lợi nhuận hợp nhất của Viettel vẫn đạt 21.300 tỷ đồng, vượt 24,7% so với kế hoạch.
lên đầu trang