Nghị quyết 36

Hệ thống E-Cabinet chính thức hoạt động từ hôm nay, các thành viên Chính phủ thảo luận, biểu quyết qua iPad
ICTnews - Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ qua hệ thống E-Cabinet mới được khai trương, sau khi các thành viên Chính phủ biểu quyết thông qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng iPad ký ban hành Nghị quyết về đề nghị xây dựng Nghị định quy định định danh và xác thực điện tử.
lên đầu trang