Mới nhất:

Nghị quyết 36

Trình Thủ tướng quy định mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức trong tháng 10/2019
ICTnews - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ TT&TT tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành cơ quan, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2019 quy định mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức đảm bảo thống nhất, hiệu quả.
lên đầu trang