Cuộc sống thông minh

Hà Nội sẽ ưu tiên triển khai thành phần cơ bản nào của Thành phố thông minh trong 2019?
ICTnews - Cùng với việc từng bước hình thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội, năm nay, Lãnh đạo UBND Thành phố sẽ tập trung hình thành và đưa vào sử dụng một số thành phần cơ bản của hệ thống Giao thông thông minh và Du lịch thông minh.
lên đầu trang