Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Bộ Tài chính lần đầu tiên ra chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ Tài chính lần đầu tiên ra chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp

ictnews
Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm xây dựng và vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp để tổng hợp thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, công bố thông tin theo quy định.

Trái phiếu chính phủ

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2016, đã có 367 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ tại thị trường trong nước, với khối lượng đăng ký phát hành là 183.550 tỷ đồng.

Trong đó, có 359 đợt được thực hiện, với khối lượng phát hành thực tế là 129.636 tỷ đồng... Trong số này, có tới 99% khối lượng phát hành theo hình thức riêng lẻ.

Mặc dù thời gian qua có khá nhiều doanh nghiệp lớn, công ty chứng khoán huy động thành công hàng trăm tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu nhưng bên mua trái phiếu là ai vẫn là thông tin thường được giữ kín, ý thức chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa tốt nên chưa hình thành được cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về trái phiếu doanh nghiệp.

Điều này dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư khi có nhu cầu mua trái phiếu (không biết thông tin về các trái phiếu đang lưu hành để mua), đối với doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu cũng không có thông tin về các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tham khảo, cơ quan quản lý cũng chưa có thông tin toàn diện, đầy đủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Điều này sẽ được khắc phục khi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 2/2019 buộc các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện công bố thông tin cho đầu mối là Sở giao dịch chứng khoán.

Chương IV của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về cơ chế công bố thông tin và chế độ báo cáo bao gồm 10 điều khoản, chi tiết hơn nhiều so với Nghị định 90/2011/NĐ-CP đã quy định chặt chẽ, minh bạch hóa và công khai thông tin trong quá trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, lần đầu tiên có một chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp nhằm mục tiêu tập hợp và công khai thông tin toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định quy định Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm xây dựng và vận hành chuyên trang thông tin này.

Chuyên trang sẽ bao gồm các nội dung cơ bản: Tên doanh nghiệp phát hành, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ; Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước, bao gồm: mã trái phiếu (nếu có); Một số điều kiện, điều khoản chính của các trái phiếu đã phát hành (ngày phát hành, khối lượng, mệnh giá, ngày đáo hạn, hình thức trả lãi, điều khoản mua lại và hoán đổi nếu có).

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, việc thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền, việc mua lại trái phiếu trước hạn, việc hoán đổi trái phiếu (nếu có); Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, bao gồm: khối lượng trái phiếu phát hành thành công; Điều kiện, điều khoản chính của trái phiếu đã phát hành; thị trường phát hành.

Ngoài ra còn có tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án và báo cáo đánh giá tác động đến môi trường đối với trái phiếu xanh; Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp phát hành; Tổ chức lưu ký trái phiếu (theo quy định tại thị trường phát hành).

Nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành trái phiếu được truy cập chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin về tình hình phát hành theo quy chế vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp do Sở Giao dịch chứng khoán ban hành.

P.V

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
Vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu trực tuyến
Ngày 26/6/2015 tới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ trực tuyến (E-BTS).
World Bank sẽ huy động khoảng 50 triệu AUD trái phiếu sử dụng công nghệ blockchain
Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ phát hành trái phiếu đầu tiên hoàn toàn sử dụng công nghệ blockchain.
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ Tài chính lần đầu tiên ra chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang