Mới nhất:

Chuyển đổi số

Gần 200 doanh nghiệp bàn về chuyển đổi số tại Hội nghị Agile Việt Nam
ICTnews - Ngày 8/12, lấy chủ đề “Agile and Digital Transformation” (Chuyển đổi Agile và chuyển đổi số), hội nghị do Cộng đồng Agile Việt Nam và Học viện Agile tổ chức đã thảo luận nhiều thông tin khoa học và thực tiễn về chuyển đổi Agile và chuyển đổi số hiện nay.
lên đầu trang