Chuyển đổi số

Thủ tướng cho sử dụng thẻ cào thanh toán dịch vụ nội dung số và hàng hóa
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán dịch vụ nội dung số. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng ý cho sử dụng thẻ cào để thanh toán hàng hóa có giá trị nhỏ.
lên đầu trang