Chính phủ điện tử

Trạm thu phí xây dựng sau ngày 1/1/2019 bắt buộc phải triển khai thu phí tự động không dừng
ICTnews - Chính phủ yêu cầu đối với trạm thu phí đường bộ được xây dựng sau ngày 1/1/2019, nhà đầu tư phải thực hiện bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi được nghiệm thu, đưa vào sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá.
lên đầu trang