Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Những tín hiệu tích cực trong an toàn thông tin ở Quảng Trị từ đầu năm 2018 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Những tín hiệu tích cực trong an toàn thông tin ở Quảng Trị từ đầu năm 2018

ictnews
Kế hoạch phòng chống phần mềm độc hại ở Quảng Trị hay việc Quảng Trị đăng cai chương trình giao lưu an toàn thông tin giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ là bước đà cần thiết để nâng cao an toàn an ninh thông tin trong bối cạnh hiện nay.

Từ đầu năm 2018 người ta có thể nhận thấy được không ít dấu hiệu tích cực trong hoạt động an toàn thông tin ở Quảng Trị. Như vừa qua ngày 3/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 4339/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Trị đăng tải, mục tiêu đặt ra của Kế hoạch số 4339/KH-UBND là nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng.

Đồng thời Kế hoạch 4339/KH-UBND cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT trong toàn tỉnh; đảm bảo 100% các đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT được đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đến 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Kế hoạch 4339/KH-UBND đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cơ quan nhà nước được áp dụng phương án an toàn thông tin phù hợp, triển khai chuẩn hóa cấp độ an toàn của các hệ thống thông tin và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Một mục tiêu khác là 100% các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống mạng LAN, máy chủ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; 100% cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được giám sát, sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24.

Kế hoạch 4339/KH-UBND sẽ gồm 5 nội dung chính bao gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin; triển khai các nội dung xử lý sự cố an toàn thông tin; tích cực triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử; và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin.

Trước đó trong 2 ngày 14/7 và 15/7/2018 ở Quảng Trị, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị đã đăng cai tổ chức Chương trình Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm CNTT&TT khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III với chủ đề "Tăng cường năng lực bảo đảm an toàn thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử".

Theo Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị đưa tin, tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình, Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị và hơn 80 thành viên của Trung tâm CNTT&TT các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, và cả Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội.

Đây là hoạt động giao lưu được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường tình đoàn kết, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác giữa các Trung tâm; chương trình giao lưu năm nay được tổ chức với các nội dung: tọa đàm, học tập và trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giao lưu thể thao, văn nghệ giữa các đoàn.

Trong thời gian qua, Trung tâm CNTT&TT các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã có những chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa làm tốt các hoạt động dịch vụ. Những ngày giao lưu là nơi các đoàn cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, ứng cứu sự cố máy tính, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, tổ chức các sự kiện truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo. Vì vậy qua diễn đàn, các đơn vị đã đề xuất đẩy mạnh liên kết, hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, hình thành mạng lưới để hỗ trợ và tư vấn giúp đỡ nhau trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tại mỗi địa phương…

Bên cạnh đó ở Quảng Trị hồi đầu năm, Sở TT&TT tỉnh và Công an tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Nội dung phối hợp tập trung các vấn đề như phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó nội dung phối hợp cũng bao gồm tăng cường quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, cán bộ, công chức hai cơ quan trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của Bộ Công an, Bộ TT&TT, của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, tuyên truyền...

Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh cũng sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông, nhất là trên các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, an ninh mạng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ cơ quan đơn vị...

Nhìn chung tín hiệu tích cực ở Quảng Trị sẽ là bước đà cần thiết để nâng cao an toàn an ninh thông tin trong bối cạnh hiện nay. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và thực tiễn vận động của không gian mạng đang tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh thông tin, bảo vệ cơ sở dữ liệu thiết yếu, phòng chống tội phạm mạng.

za1-nhung-tin-hieu-tich-cuc-trong-an-toan-thong-tin-o-quang-tri-tu-dau-nam-2018.jpg

Kế hoạch phòng chống phần mềm độc hại ở Quảng Trị hay việc Quảng Trị đăng cai chương trình giao lưu an toàn thông tin giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ là bước đà cần thiết để nâng cao an toàn an ninh thông tin trong bối cạnh hiện nay (ảnh minh họa).

Trong khi đó, các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn thông tin của Việt Nam còn chưa theo kịp nhu cầu sử dụng và sự phát triển của CNTT; cơ sở hạ tầng viễn thông và CNTT của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu bảo mật thiết yếu; trong khi ý thức bảo vệ thông tin, an toàn thông tin khi sử dụng máy tính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hạn chế; chưa có tiêu chuẩn thống nhất về an ninh thông tin đối với các cổng thông tin, trang thông tin điện tử, hệ thống mạng được xây dựng.

Trong một bài nhận định của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đưa ra số liệu khảo sát lĩnh vực an toàn thông tin cho thấy có 41% số cơ quan, tổ chức không thực hiện kiểm tra, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn thông tin, không phát hiện ra những nguy cơ, lỗ hổng, mã độc tiềm ẩn sẵn trong hệ thống từ trước.

Thêm vào đó 51% số cơ quan, tổ chức chưa có quy trình thao tác chuẩn để phản hồi, xử lý khi xảy ra sự cố; 73% số cơ quan, tổ chức chưa triển khai áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin theo quy định hoặc theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Trong thời gian tới, với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu, đặc biệt với các thiết bị IoT sẽ tiếp tục đặt ra các thách thức hết sức to lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, phòng chống tội phạm mạng.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Quảng Nam triển khai nâng cao năng lực an toàn thông tin một cách bài bản
ICTnews - Những đợt diễn tập an toàn thông tin mạng thường niên ở Quảng Nam một phần cho thấy sự bài bản của địa phương này trong bối cảnh hiện...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Những tín hiệu tích cực trong an toàn thông tin ở Quảng Trị từ đầu năm 2018 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang