Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Đảm bảo bí mật, chính xác nội dung lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Đảm bảo bí mật, chính xác nội dung lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm

ictnews
6 tháng đầu năm 2018, các hệ Cơ yếu đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các Bộ, ngành, địa phương trong mọi tình huống...

Ngày 5/7/2018 ở Hà Nam đã diễn ra Lễ sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 khối 4 Hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền. Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

a1-he-co-yeu-dam-bao-bi-mat-chinh-xac-noi-dung-lanh-dao-chi-dao-6-thang-dau-nam-2018.jpg

Ngày 5/7/2018 ở Hà Nam đã diễn ra Lễ sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 khối 4 Hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền. Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, trong 6 tháng đầu năm 2018, 4 Hệ Cơ yếu đã hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ công tác đã đề ra, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các Bộ, ngành, địa phương trong mọi tình huống...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường đã biểu dương cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong 4 Hệ; cấp ủy, chỉ huy các Cục cơ yếu đã quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ; hình thức thi đua đã được đổi mới sáng tạo, có sức lan tỏa, tạo động lực lớn thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện của từng Hệ Cơ yếu.

Trong 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Ngành Cơ yếu Việt Nam nói chung và các Hệ cơ yếu nói riêng rất nặng nề, yêu cầu về bảo mật thông tin cho lãnh đạo, chỉ huy. Thiếu tướng Lê Xuân Trường đề nghị các Hệ Cơ yếu tập trung thực hiện tốt 4 nội dung cơ bản.

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tăng cường chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trong tâm, đột phá; lấy kết quả phong trào thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ nhân viên, chiến sĩ.

Hai là, tổ chức phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cho từng đơn vị; cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề để tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo cả về nội dung và hình thức.

Ba là, thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin của Ban và ngành; từ đó, làm cơ sở nhân rộng trong năm 2019 và hướng tới đại hội thi đua yêu nước của ngành Cơ yếu Việt Nam lần thứ 5 năm 2020.

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổ chức bình xét, khen thưởng đảm bảo khách quan công bằng, tạo đồng thuận cao trong cơ quan đơn vị.

Đầu năm nay vào tháng 3/2018, Lễ phát động thi đua khối 4 Hệ Cơ yếu gồm Đảng - Chính quyền, Quân đội, Công an và Ngoại giao năm 2018 đã diễn ra tại Hà Nội do Cục Cơ yếu Quân đội đảm nhiệm khối trưởng thi đua. Phong trào thi đua năm 2018 là "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng", nhằm tạo khí thế cho các Hệ Cơ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác cơ yếu năm 2018, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nội dung giao ước thi đua của 4 Hệ Cơ yếu năm 2018 sẽ bao gồm: tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo chỉ huy, đổi mới và phát triển đồng bộ, vững chắc tổ chức cơ yếu, xây dựng hệ thống kỹ thuật mật mã hiện đại; đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là khâu đột phá về huấn luyện đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã, tập trung hoàn thiện các giải pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin mới.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Ngành Cơ yếu phát động thi đua đảm bảo công tác bảo mật
ICTnews - Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị các hệ Cơ yếu xây dựng các biện pháp bảo mật thông tin, phòng...
Đưa giải pháp bảo mật của ngành Cơ yếu vào các bộ, ngành, địa phương
ICTnews - Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị cần đưa các sản phẩm, giải pháp bảo mật và an toàn thông tin của ngành...
Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong Ban và ngành Cơ yếu
ICTnews - Trong nội dung thi đua của Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2018 mà Tạp chí An toàn thông...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Đảm bảo bí mật, chính xác nội dung lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang