Bảo mật

38 ngân hàng diễn tập thực chiến chủ động tìm kiếm, phát hiện sớm tấn công APT
ICTnews - Diễn tập thực chiến an toàn thông tin “Chủ động tìm kiếm, phát hiện sớm tấn công APT với khối tài chính-ngân hàng bằng phương pháp Threat Hunting” có sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chuyên gia chuyên trách trực tiếp đảm bảo an toàn thông tin tại 38 ngân hàng.
lên đầu trang