Bảo mật

Khi nào chúng ta mới có thể thực sự loại bỏ hoàn toàn mật khẩu?
Các công nghệ bảo mật mới được sinh ra để thay thế mật khẩu, nhưng dường như quá trình chuyển đổi đang diễn ra một cách chậm chạp và việc triển khai chúng còn gặp nhiều vướng mắc.
lên đầu trang