CNTT

Lần đầu diễn tập chống tấn công APT quy mô toàn quốc vào hệ thống thực được khoanh vùng
ICTnews - Diễn tập quy mô toàn quốc “Phòng chống tấn công có chủ đích APT vào hạ tầng thông tin quan trọng” 2018 có cách làm mới: diễn tập thực chiến với các tương tác đối kháng giữa phòng thủ và tấn công trực tiếp vào các hệ thống thông tin đang hoạt động, đã được khoanh vùng.
lên đầu trang