Thương mại hóa 4G cần tận dụng lợi thế từ khu vực nông thôn
ICTnews - Các nhà mạng phải nâng cao chất lượng 4G bằng cách nâng cao tốc độ truy cập Internet từ thiết bị di động và tăng doanh thu chủ chốt từ việc sử dụng dữ liệu, đồng thời tận dụng lợi thế từ các khu vực nông thôn nơi không có đường truyền cố định.
lên đầu trang