VNPT công bố kế hoạch chuyển mã vùng điện thoại cố định
ICTnews -VNPT cho biết, bắt đầu từ 11/2/2017 sẽ áp dụng chuyển đổi mã vùng cho 13 tỉnh, thành phố đầu tiên và thời gian quay số song song cho những tỉnh này từ 11/2/2017 đến 12/3/2017, thời gian duy trì âm báo từ 13/3/2017 đến 14/4/2017.
lên đầu trang