Doanh nghiệp

Samsung: Việt Nam là cứ điểm quan trọng của tập đoàn trong hệ thống sản xuất toàn cầu
ICTnews - Trong chiến lược phát triển, Việt Nam đóng vai trò quan trọng, là cứ điểm toàn cầu của Samsung không chỉ trong sản xuất mà còn với các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
lên đầu trang