Facebook đã đánh bại Google Plus như thế nào?
Facebook đã phản ứng nhanh chóng với mạng xã hội từ Google, và toàn bộ công ty phải tận dụng hết sức lực nhằm đánh bại đối thủ.
lên đầu trang