Internet

YouTube cấm các video liên quan đến súng tự chế
Với việc siết chặt nội dung, YouTube sẽ không còn các video buôn bán súng hay hướng dẫn cách tạo ra bộ phận giảm thanh và băng đạn sức chứa lớn.
lên đầu trang