• Chia sẻ bài viết Điện thoại, máy tính nằm trong nhóm mặt hàng được ưu tiên nâng năng lực cạnh tranh lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Điện thoại, máy tính nằm trong nhóm mặt hàng được ưu tiên nâng năng lực cạnh tranh

ictnews
Theo “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu, trong đó có máy vi tính, điện thoại…sẽ được ưu tiên tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh.

Điện thoại, máy vi tính, linh kiện điện tử hiện đang có mặt trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định ban ngày 3/8/2017.

Đề án xác định rõ quan điểm tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng đang và sẽ lợi thế xuất khẩu, trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế so sánh hiện có, đồng thời tạo ra lợi thế so sánh mới dựa trên ứng dụng tiến bộ KH&CN, đặc biệt là công nghệ cao và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mục tiêu chung mà bản  Đề án hướng tới là nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2030, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 2010, cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020 và đạt thặng dư thương mại thời kỳ 2021 - 2030.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 8%/năm thời kỳ 2016 - 2020. Mỗi năm có ít nhất 100 lượt doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và 200 lượt doanh nghiệp đạt giải chất lượng quốc gia.

Đồng thời, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên phụ liệu và linh phụ kiện cho các nganh hàng có lợi thế xuất khẩu; doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu ở một số khâu có giá trị gia tăng cao; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam tăng ít nhất 12 bậc so với năm 2015 và góp phần đưa năng lực cạnh tranh tăng ít nhất 15 bậc so với năm 2015.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra tại Đề án này là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các mặt hàng sẽ có lợi thế xuất khẩu; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 9-10%/năm thời kỳ 2021 – 2030; mỗi năm có ít nhất 200 lượt doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và 400 lượt doanh nghiệp đạt giải chất lượng quốc gia.

Cùng với đó, hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, làm nòng cốt cho các nhóm mặt hàng xuất khẩu; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam tăng ít nhất 20 bậc so với năm 2015 và góp phần đưa năng lực cạnh tranh tăng ít nhất 25 bậc so với năm 2015.

Đề án cũng nêu rõ các mặt hàng ưu tiên tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, bao gồm các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu và các mặt hàng sẽ có lợi thế xuất khẩu của 2 nhóm hàng nông sản, thủy sản và hàng công nghiệp chế biến.

Đáng chú ý, theo Đề án, điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện là những mặt hàng nằm trong nhóm hàng công nghiệp chế biến đang có lợi thế xuất khẩu.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Đề án cũng xác định rõ các nhóm giải pháp chủ yếu sẽ được tập trung thực hiện trong giai đoạn tới, bao gồm: Tổ chức lại sản xuất thông qua chuyển đổi phương thức sản xuất và xuất khẩu; Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng nâng cao tỉ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Nâng cao chất lượng đối với sản phẩm xuất khẩu; Phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành có lợi thế xuất khẩu; Tăng cường vai trò của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu Việt Nam.

Củng cố và mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu; Tăng cường xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm xuất khẩu và thương hiệu doanh nghiệp; Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp; Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nâng cao năng lực của các hiệp hội ngành hàng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệu hội ngành hàng, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Đề án và các nhiệm vụ như: xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lại sản xuất đối với các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu thuộc nhóm hàng công nghiệp phù hợp với từng giai đoạn; tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thị trường cho doanh nghiệp; chủ trì, làm đầu mối tổ chức xây dựng thương hiệu chung hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩn và doanh nghiệp xuất khẩu thông qua Chương trình thương hiệu quốc gia…

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), tính chung 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt 115,2 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,2 tỷ USD (tăng 14,6%), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 83 tỷ USD (tăng 20,3%). Trong đó kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng chủ lực như điện thoại, điện tử tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, điện thoại và linh kiện đạt 22,6 tỷ USD, tăng 15%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 13,6 tỷ USD, tăng 43,3%. Các thị trường xuất khẩu lớn gồm Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc…

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Chủ tịch VNPT: “Nếu sản phẩm công nghiệp tốt có thể tính đến xuất khẩu”
ICTnews - Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho hay, nếu các sản phẩm công nghiệp của VNPT làm tốt thì không chỉ phục...
Chủ tịch FPT Software: "Ngành phần mềm đang có giá trị xuất khẩu trên đầu người cao nhất!"
ICTnews - Theo Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, trung bình mỗi năm 1 cán bộ, nhân viên FPT Software làm ra khoảng 550 triệu đồng và nếu...
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 7 tháng đạt 22,6 tỷ USD
ICTnews - 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 22,6 tỷ USD, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt 13,6 tỷ USD,...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Điện thoại, máy tính nằm trong nhóm mặt hàng được ưu tiên nâng năng lực cạnh tranh lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang