Xác định quyền truy cập CSDL quốc gia về dân cư của các bộ, ngành, địa phương
ICTnews - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo Bộ Công an căn cứ vào nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương, xác định quyền truy cập của các bộ, ngành, địa phương trong việc khai thác, sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.
lên đầu trang