Điện toán đám mây đang chưa được sử dụng đúng
ICTnews - Hầu hết doanh nghiệp và cá nhân dùng đám mây chỉ phục vu nhu cầu lưu trữ, sao lưu dữ liệu là chính, trong khi các dịch vụ giá trị gia tăng khác thấp hơn.
lên đầu trang