CNTT

Lợi nhuận từ thị trường ngoại chiếm tới 1/3 lợi nhuận của FPT
ICTnews - FPT cho biết, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận doanh thu đạt 4.216 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận trước thuế đạt 628 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 1/3 lợi nhuận của toàn tập đoàn này.
lên đầu trang