Mới nhất:

  • Gặp khó khăn chồng chất, Tổng công ty VTC chậm cổ phần hóa
    ICTnews - 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty VTC gặp nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu sụt giảm. Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ bị chậm do nguyên nhân là Đài VTC chưa có phương án trả nợ, các chỉ tiêu tài chính ngày một xấu dẫn đến khó xác định giá trị doanh nghiệp.
  • VTC phải sớm xây dựng phương án cổ phần hóa theo mô hình mới
    ICTnews - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo, VTC cần lấy công nghệ làm khâu đột phá để phát triển các dịch vụ. Đặc biệt VTC cần kết hợp chặt chẽ giữa các mảng dịch vụ theo xu thế hội tụ giữa viễn thông, CNTT và phát thanh truyền hình. Đồng thời, VTC phải sớm xây dựng phương án cổ phần hóa theo mô hình mới.
lên đầu trang