Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện đã thực hiện thành công việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 178/QĐ-BTTTT ngày 04/3/2013.

Thực hiện Quyết định số 178/QĐ-BTTTT ngày 04/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số VTĐ đã thực hiện rà soát 02 TTHC: Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây;Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba.

Ngày 15/8/2013, Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư số 112/2013/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện chính thức có hiệu lực từ 01/10/2013, thay thế các Quyết định số  22/2005/QĐ-BTC, Quyết định số 61/2007/QĐ-BTC. Thông tư 112/2013/TT-BTC đã đơn giản hoá các quy định, các mức thu về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện, bảo đảm dễ triển khai áp dụng trong thực tế; đồng thời hoàn chỉnh các quy định của pháp luật về cách thức nộp phí, lệ phí tần số vô tuyến điện; hoàn trả phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Theo đó, việc điều chỉnh nhằm đơn giản hóa các quy định, các mức thu về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện được thể hiện cụ thể như sau:

1. Đối với TTHC “Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba”:

- Điều chỉnh lệ phí cấp giấy phép từ 400.000đ/giấy phép lên mức 500.000đ/giấy phép;

- Điều chỉnh chỉ tiêu về độ rộng băng tần trong biểu phí sử dụng tần số để tương thích với Quy hoạch kênh tần số (không thay đổi mức phí của các hệ thống đang hoạt động so với quy định cũ).

2. Đối với TTHC “ Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây”:

- Thống nhất mức lệ phí cấp giấy phép cho tất cả các đối tượng là 200.000đ (theo quy định cũ thì lệ phí cấp giấy phép phụ thuộc vào công suất phát của máy phát).

- Miễn phí sử dụng tần số cho các đài truyền thanh không dây thuộc quản lý của phường, xã hoặc đơn vị hành chính tương đương (nếu có) (theo quy định cũ thì mức phí các đối tượng này phải chịu là 30% của 200.000đ/kênh tần số).

Việc ban hành Thông tư này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông và những thay đổi trong thực tế sử dụng phổ tần số vô tuyến.

Đây được xem là một bước đi mới trong quá trình thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 71/NQ-CP về đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.  

BT

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang