Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết  Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích được trích 5% doanh thu để hoạt động lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích được trích 5% doanh thu để hoạt động

ictnews
Từ năm 2017, kinh phí hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được trích từ nguồn 5% tổng số doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ, cũng như trích 5% từ các nguồn thu hợp pháp khác.

Bộ Tài chính mới ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2016/TT-BTC quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích.

Thông tư quy định cụ thể, nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từ nguồn 5% tổng số doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ; nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Ngoài ra, để thuận lợi và tạo quyền chủ động cho Bộ TT&TT trong quá trình điều hành Quỹ, trường hợp chi không hết 5% cho các nhiệm vụ chi theo quy định, số kinh phí còn dư sẽ được sử dụng cho việc thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Thông tư cũng quy định về xác định chênh lệch thu lớn hơn chi và sử dụng chênh lệch thu chi, trong đó quy định chênh lệch thu chi được sử dụng cho các nội dung sau: Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định; Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm của đơn vị; Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2016.

Đình Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Dành 70% kinh phí chương trình viễn thông công ích phát triển hạ tầng viễn thông
ICTnews - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg...
VNPT cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các hộ nghèo trên toàn quốc
ICTnews - Dự kiến từ giữa tháng 7/2016, VNPT sẽ triển khai chương trình hỗ trợ viễn thông công ích (VTCI) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các...
Cổng dịch vụ công quốc gia dùng nguồn lực đầu tư từ Quỹ Viễn thông công ích
ICTnews - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng, đưa vào...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết  Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích được trích 5% doanh thu để hoạt động lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang