Thời sự

Viettel, VNPT, VNPost giữ tốc độ tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu năm 2019
ICTnews - Hết tháng 5/2019, doanh thu của 5 doanh nghiệp lớn (Viettel, VNPT, MobiFone, VTC, VNPost) đạt 37,3%, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 40,7%, tăng 8,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 39,3%, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp Viettel, VNPT, VNPost vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, trong khi MobiFone và VTC có tốc độ tăng trưởng không bằng năm 2018.
lên đầu trang