Nghiên cứu chế tạo graphene làm phụ gia cho dầu nhờn không dùng ngân sách

Ngày đăng : 10:24, 29/09/2019

ICTnews - Việc ứng dụng graphene vào phụ gia dầu nhờn, một nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, nếu thành công sẽ tạo nên bước nhảy vọt trong việc sử dụng dầu nhờn.

Mới đây Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM đã đăng tải thông tin về nhiệm vụ "Nghiên cứu chế tạo graphene từ than ống nano ứng dụng làm phụ gia cho dầu nhờn động cơ", một nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đơn vị đề nghị cho nhiệm vụ "Nghiên cứu chế tạo graphene từ than ống nano ứng dụng làm phụ gia cho dầu nhờn động cơ" là Viện Nghiên cứu Năng lượng bền vững; cá nhân chủ trì nhiệm vụ là PGS.TS Phan Minh Tân.

Việc chế tạo thành công graphene trên quy mô lớn từ các nguyên liệu CNT và graphite không những góp phần giải quyết bài toán đặt ra trong phạm vi nghiên cứu của đề tài mà còn có ảnh hưởng đến những lĩnh vực nghiên cứu hay ứng dụng các sản phẩm tử graphene trong nghiên cứu khoa học cũng như trong công nghiệp hiện nay.

Với việc trước đến nay, hầu như graphene chỉ được chế tạo với lượng rất nhỏ trong phòng thí nghiệm, trong khi các ứng dụng của nó hiện nay được cho là rất có tiềm năng thì việc nâng cao quy mô sản xuất với quy trình đơn giản, hạ thấp giá thành sản phẩm sẽ đóng góp rất lớn vào việc phát triển nghiên cứu ứng dụng liện quan đến lĩnh vực này.

Đồng thời việc ứng dụng graphene vào phụ gia dầu nhờn, nếu thành công, sẽ tạo nên bước nhảy vọt trong việc sử dụng dầu nhờn với những tính năng rất tốt và thu được lợi ích thực tiễn to lớn trong rất nhiều lĩnh vực.

Những tính năng bảo vệ động cơ, giảm mài mòn động cơ và tiết kiệm nhiên liệu thực sự góp phần vào nền kinh tế của xã hội khi mà hiện nay tốc độ hiện đại hóa, cơ giới hóa đang được đẩy mạnh nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tiến hiệu quả hoạt động của thiết bị, động cơ.

b1-tp-hcm-nghien-cuu-che-tao-graphene-lam-phu-gia-cho-dau-nhon.jpg

Việc ứng dụng graphene vào phụ gia dầu nhờn, một nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, nếu thành công sẽ tạo nên bước nhảy vọt trong việc sử dụng dầu nhờn (ảnh minh họa).

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước là phù hợp với chủ trương hiện nay. Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, chỉ tiêu phấn đấu là giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; đến năm 2025 tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

H.A.H