Mới nhất:

MẠNG XÃ HỘII

  • Email sẽ biến mất vào năm 2020
    ICTnews – Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu rời xa email. Bạn bè hầu như không gửi email cho nhau. Thay vào đó, họ hỏi thăm nhau trên Facebook, Twitter và các ứng dụng khác.
lên đầu trang