Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Mã ngành trường Đại học Tôn Đức Thắng 2019 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Mã ngành trường Đại học Tôn Đức Thắng 2019

ictnews
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 cần điền đúng mã trường là DTT, và cần điền đúng mã ngành 7520207 nếu đăng ký học ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông.

Hiện nay trong tháng 4 với thời hạn đến hết ngày 20/4 là khoảng thời gian để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây). Ở trong Nam, Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường được quan tâm tìm hiểu.

Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Tôn Đức Thắng cần điền đúng mã trường là DTT, và cần điền đúng mã ngành 7520207 nếu đăng ký học ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông.

Trên Cổng thông tin thituyensinh.vn các thí sinh có thể tìm hiểu thông tin khá tường tận về các trường Đại học và có thể tra cứu nhanh để tránh nhầm lẫn mã trường, mã ngành, tên ngành..., chúng ta có thể học cách tra cứu ở đây.

Mã ngành Đại học Tôn Đức Thắng 2019

b1-ma-truong-dai-hoc-ton-duc-thang-2019-ma-nganh-dai-hoc-ton-duc-thang-2019-ma-truong-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 cần điền đúng mã trường là DTT, và cần điền đúng mã ngành 7520207 nếu đăng ký học ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (nguồn ảnh: tdtu.edu.vn).

STT
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 7210402 Thiết kế công nghiệp 10 20 Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu   Ngữ văn, Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật   Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu      
2 7210403 Thiết kế đồ họa 20 70 Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu   Ngữ văn, Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật   Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu      
3 7210404 Thiết kế thời trang 20 60 Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu   Ngữ văn, Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật   Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu      
4 7220201 Ngôn ngữ Anh 30 90 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh          
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20 80 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung  
6 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung - Anh) 20 80 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung  
7 7310301 Xã hội học 20 60 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
8 7310630 Việt Nam học
Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành
25 95 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
9 7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) 25 105 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
10 7340101 Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực
20 100 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
11 7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) 20 90 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
12 7340115 Marketing 20 60 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
13 7340120 Kinh doanh quốc tế 20 80 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng 30 110 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
15 7340301 Kế toán 25 125 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
16 7340408 Quan hệ lao động 25 75 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
17 7380101 Luật 20 100 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
18 7420201 Công nghệ sinh học 20 90 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Tiếng Anh      
19 7440301 Khoa học môi trường 20 60 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh      
20 7460112 Toán ứng dụng 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh          
21 7460201 Thống kê 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh          
22 7480101 Khoa học máy tính 25 75 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
23 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 25 75 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm 25 75 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15 45 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh      
26 7520201 Kỹ thuật điện 25 75 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
27 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 20 90 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
28 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 25 115 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
29 7520301 Kỹ thuật hoá học 45 135 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh      
30 7580101 Kiến trúc 25 75 Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật   Ngữ văn, Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật          
31 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật   Ngữ văn, Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật  
32 7580108 Thiết kế nội thất 20 70 Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu   Ngữ văn, Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật   Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu      
33 7580201 Kỹ thuật xây dựng 20 90 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
34 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
35 7720201 Dược học 50 130 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh      
36 7760101 Công tác xã hội 10 30 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
37 7810301 Quản lý thể dục thể thao 30 90 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT   Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT  
38 7810302 Golf 10 40 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT   Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT  
39 7850201 Bảo hộ lao động 20 60 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh      
40 F7210403 Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 20 40 Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu   Ngữ văn, Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật   Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu      
41 F7220201 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 45 115 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh          
42 F7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch)- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 35 85 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
43 F7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 40 40 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
44 F7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 45 75 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
45 F7340115 Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 25 95 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
46 F7340120 Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 40 80 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
47 F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 50 90 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
48 F7340301 Kế toán - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 35 85 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
49 F7380101 Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 50 110 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
50 F7420201 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Tiếng Anh      
51 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 30 50 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
52 F7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 30 70 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
53 F7520201 Kỹ thuật điện -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 25 65 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
54 F7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
55 F7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 30 50 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
56 F7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí      
57 FA7220201 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 5 25 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh          
58 FA7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 10 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
59 FA7340115 Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 10 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
60 FA7340301 Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 10 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
61 FA7420201 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 5 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Tiếng Anh      
62 FA7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 5 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
63 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 5 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
64 FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 5 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
65 FA7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 5 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
66 B7220201 Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 10 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh          
67 B7310630Q Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 10 30 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
68 B7340101N Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 10 40 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
69 B7380101 Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 10 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
70 B7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc 10 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
71 N7220201 Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 10 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh          
72 N7340101N Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 10 40 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
73 N7340115 Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 10 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
74 N7340301 Kế toán -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 10 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
75 N7380101 Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang 10 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
76 K7310630Q Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học khoa học-công nghệ quốc gia Penghu-Đài Loan 10 20 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
77 K7340101 Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha-Cộng hòa Séc; Đại học Saimaa-Phần Lan 20 60 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
78 K7340101N Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) -Chương trình liên kết Đại học Taylor’s-Malaysia; Chương trình liên kết (song bằng 2+2) Đại học Southern Cross-Úc 15 55 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
79 K7340120 Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan 10 40 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
80 K7340201 Tài chính (song bằng 2+2) -Chương trình liên kết Đại học Fengchia-Đài Loan 5 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
81 K7340201S Tài chính (đơn bằng 3+1) -Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Tài chính và kiểm soát (đơn bằng 3+1) -Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion-Hà Lan 5 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
82 K7340301 Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol-Vương quốc Anh 10 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
83 K7480101 Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech 10 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
84 K7520201 Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion-Hà Lan 10 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      

 

Anh Hào (Tổng hợp)

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Những mốc thời gian cần nhớ
ICTnews - Ngày thi THPT quốc gia 2019 đã chính thức được công bố vào khoảng thời gian cuối tháng 6, cùng với đó các thí sinh đã biết các mốc...
Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019
ICTnews - Từ 1/4 đến 20/4 là khoảng thời gian các thí sinh làm phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm...
Hướng dẫn tra mã trường, mã ngành Đại học 2019 khi đăng ký xét tuyển
ICTnews - Trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các thí sinh có thể tra cứu nhanh mã trường, mã ngành, tên ngành... của các...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Mã ngành trường Đại học Tôn Đức Thắng 2019 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang