Blockchain

Sàn giao dịch tiền mật mã Polinex bỏ phí giao dịch stablecoin USDC
Kể từ khi Pololinex tài trợ cho Circle, cuộc chiến stablecoin đã trở nên khốc liệt, mới đây poloniex quyết định không thu phí các giao dịch liên quan đến USDC. Theo một thông báo từ Poloniex, số tiền miễn phí có thể lên đến 500.000 USD.
lên đầu trang