Internet

YouTube: 'Chúng tôi không có nghĩa vụ phải lưu trữ video cho người dùng'
Nền tảng video của Google phản hồi một cách vô cùng cứng rắn trước các chỉ trích về việc xóa các video trên hệ thống.
lên đầu trang