Internet

AI của Google có thể phát hiện ung thư vú di căn hiệu quả hơn nhiều so với con người
Trong những điều kiện lý tưởng, độ chính xác của AI này có thể đạt đến 99%.
lên đầu trang