Mới nhất:

Game

Epic muốn đưa Fortnite lên Google Play Store nhưng đi kèm yêu sách "vô tiền khoáng hậu"
ICTnews - Nếu Google đồng ý với yêu sách của nhà sản xuất game Fortnite, công ty sẽ tạo tiền lệ cho các nhà phát triển khác.
lên đầu trang