Mới nhất:

Khoa học

Nikkei: Việt Nam hợp tác Sumitomo chế tạo vệ tinh radar đầu tiên
Dự án trị giá 184 triệu USD sẽ tận dụng kinh nghiệm của Nhật Bản để chế tạo vệ tinh sử dụng trong bão và lũ lụt.
lên đầu trang