Mới nhất:

Công nghệ 360

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hệ thống định vị toàn cầu GPS ngừng hoạt động?
Đây sẽ là một thảm họa đối với những người ‘mù đường’ và không biết đọc bản đồ. Nhưng tác động của nó sẽ còn nghiêm trọng hơn thế.
lên đầu trang