Mới nhất:

Nước mạnh về ICT

 Chủ tịch Nexttech: Doanh nghiệp không chuyển đổi số "sẽ chết dần như một con ếch đang bị luộc"
ICTnews - Đại diện VNG và Nexttech đều cho rằng, mọi doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi số, giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược và phải đứng trước lựa chọn "chuyển đổi số hay là chết dần như một con ếch đang bị luộc".
lên đầu trang