• Chia sẻ bài viết Lên phương án thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Lên phương án thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia

ictnews
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà vừa giao Cổng thông tin điện tử Chính phủ chủ động làm việc với Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Hội Tin học TP.HCM về phương án thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, một trong những nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ là thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia để tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 16/11, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà tại các cuộc họp ngày 9/11/2015 về triển khai các nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ tại Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử (gọi tắt là Nghị quyết 36a).

Nghị quyết 36aCP được Chính phủ ban hành vào ngày 14/10/2015, trong đó có mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Đối với Văn phòng Chính phủ, Nghị quyết 36a của Chính phủ nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cơ quan này được giao triển khai như: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản, hoàn thành trước ngày 1/1/2016; tổ chức triển khai phần mềm quản lý văn bản đối với các cơ quan chưa có hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu câu liên thông; Thiết lập hệ thống điện tử lấy ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác nhằm giảm thời gian xây dựng văn bản, thiết lập mạng xã hội - chính quyền để người dân tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 1/3/2016, đối với TP.HCM hoàn thành trước 15/10/2015…

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng được Chính phủ giao thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia để tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện, hoàn thành trước ngày 1/1/2016.

Kết luận cuộc họp ngày 9/11 về triển khai các nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ tại Nghị quyết 36a, Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà yêu cầu Vụ Khoa giáo - Văn xã tổng hợp Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của theo Nghị quyết 36a, trình lãnh đạo Văn phòng phê duyệt trước ngày 1/12/2015.

Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ  gửi Vụ Khoa giáo - Văn xã trước ngày 20/11/2015 để tổng hợp vào kế hoạch chung.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng được yêu cầu chủ động làm việc với Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Hội Tin học TP.HCM về phương án thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia; đồng thời phối hợp với Sở TT&TT TP.HCM và các đơn vị liên quan hiệu chỉnh, bổ sung tính năng tạo nhóm trên phần mềm quản lý họp của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đưa hệ thống vào  triển khai chính thức theo kế hoạch. Cán bộ công chức của Cổng thông tin điện tử Chính phủ phải sử dụng thành thạo phần mềm này và hướng dẫn các đơn vị khác sử dụng có hiệu quả.

Trung tâm Tin học có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các đơn vị liên quan xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án khắc phục các sự cố về an toàn an ninh hệ thống, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng phương án ứng phó không để tình huống tương tự xảy ra.

Cũng liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 36a, ngày 10/11/2015, Phủ Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà đã chủ trì buổi làm việc với Cục Bưn điện Trung ương và Tập đoàn VNPT. Kết luận cuộc họp này, Phó Chủ nhiệm đề nghị Cục Bưu điện Trung ương, Tập đoàn VNPT nâng cấp đường truyền của Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến các tỉnh, huyện trong cả nước; sẵn sàng mở rộng đường truyền đến 40% số xã còn lại để triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản theo Nghị quyết 36a.

Ông Lê Mạnh Hà chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Chính phủ làm việc với Cục Bưu điện Trung ương, Tập đoàn VNPT thống nhất phương án kỹ thuật, nội dung mở rộng hợp đồng thuê dịch vụ truyền hình trực tuyến hội nghị để thuê các dịch vụ CNTT, bảo đảm sẵn sàng triển khai nhiều dịch vụ cùng đường truyền. Báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 23/11/2015.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Yêu cầu 41 tỉnh, thành kết nối với hệ thống quản lý văn bản của VPCP
ICTnews - Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa đề nghị UBND 41 tỉnh, thành phố chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính...
“Review” các mô hình chính quyền điện tử cấp quận tại Hải Phòng
ICTnews - Thời gian qua, 2 quận của Hải Phòng gồm Ngô Quyền và Hồng Bàng đã trở thành những quận đầu tiên của thành phố triển khai mô hình chính...
Chính phủ điện tử: Phải đào tạo mỗi xã có ít nhất một cán bộ CNTT
ICTnews - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng cho rằng, đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, ít nhất mỗi xã, phường phải đào tạo cho được một...
Địa phương phải ban hành kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử trước 1/1/2016
ICTnews - Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm triển...
Phê duyệt nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ
ICTnews - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vừa phê duyệt Danh mục nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử đến các đơn vị thuộc...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Lên phương án thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang