Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Hà Nội: Giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp từ 17/11 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hà Nội: Giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp từ 17/11

ictnews
Kể từ 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại Hệ thông một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.

Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đã vận hành, triển khai trên địa bàn. Ảnh: Theo Kinh tế Đô thị.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội,  UBND TP.Hà Nội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban ngành Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Kể từ ngày 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại Hệ thông một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp. Dừng việc duy trì, vận hành các ứng dụng một cửa điện tử do các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai trước đây.

Cải cách phương pháp tổ chức triển khai, áp dụng hình thức báo cáo điện tử, giảm họp, đưa ứng dụng họp trực tuyến trong công tác đào tạo và trao đổi công việc giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố.

Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Quán triệt, chỉ đạo Bộ phận một cửa và các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố; khẩn trương rà soát, phối hợp đơn vị hỗ trợ triển khai cập nhật đầy đủ danh mục TTHC, quy trình giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.

Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; tham mưu, đề xuất khen thưởng hay phê bình các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các biến động thay đổi về TTHC, mã TTHC và quy trình giải quyết theo quy định (khi có bổ sung mới hoặc bãi bỏ TTHC) chậm nhất 2 ngày kể từ khi được cấp có thấm quyền công bố cho đơn vị hỗ trợ triển khai.

Sở TT&TT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với đơn vị hỗ trợ triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp để tiếp nhận khó khăn, vướng mắc và chủ động hỗ trợ, tháo gỡ; trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, khẩn trương gửi thông tin về Văn phòng UBND Thành phố qua hòm thư điện tử kythuat@hanoi.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo; Thực hiện rà soát toàn bộ các hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị đến nay vẫn còn hoạt động; hướng dẫn chuyển đổi sang Hộ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp theo đúng tiến độ yêu cầu.

Trước đó, từ ngày 26/10/2018, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đã vận hành, triển khai trên địa bàn. Trước những nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ giao, đến nay, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn đã triển khai và tiếp nhận 69.427 hồ sơ TTHC, thực hiện giải quyết 64.011 hồ sơ TTHC đúng hạn (đạt hơn 92%) trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp. Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân, tổ chức của Thủ đô.

P.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Hà Nội sẽ gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia từ 1/1/2019
ICTnews - Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố sẽ chủ trì thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử (trừ văn bản mật) với Văn...
Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước phục vụ gửi/nhận văn bản điện tử
ICTnews - Mã định danh các cơ quan nhà nước TP.Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành vừa được ban hành. Dự kiến, Hà...
Hơn 4.600 cơ sở bán buôn, nhà thuốc tại Hà Nội sẽ hoàn thành kết nối mạng trong 2018
ICTnews - UBND TP.Hà Nội yêu cầu tổ chức kết nối mạng các cơ sở bán buôn, các nhà thuốc/quầy thuốc/tủ thuốc trong Bệnh viện, Trung tâm Y tế,...
Hà Nội chính thức dùng vé điện tử đi bus nhanh
ICTnews - Hà Nội đã chính thức triển khai thí điểm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh (BRT) 01 Kim Mã-Yên Nghĩa, tiến tới liên thông trên toàn...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hà Nội: Giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp từ 17/11 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang